Program Genel Bilgileri

  Sürekli gelişen ve inovasyona açık, proaktif, çağın varolusal, kültürel, ahlaki sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak bu sorunlar karşısında Coğrafi bir bakış açısı ile çözümler üretebilmek adına zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, Coğrafya eğitimi almak isteyen bireylere üniversite kapısını açmak ve bu eğitimi en üst dü...

Program Öğrenme Hedefleri

Ders içeriklerinin çağdaş eğitimin gerekleri doğrultusunda sürekli olarak güncel tutulması, fiziksel ortamdaki doğal süreçler ile alansal ve zamansal ilişkileri bilimsel olarak araştırmak, sosyal ve ekonomik etkinliklerin alansal ve zamansal özelliklerini ortaya koymak, insan etkinlikleri ile doğal sistemler arasındaki bağlantıl...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Bölümden mezun olan öğrencilere Coğrafyacı unvanı verilir. Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sa...
E-BULTEN