1. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA DÖNEMİ: 1
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR1054 Z YER SİSTEMLERİ 3 0 0 3 6
COGR1002 Z BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 3 0 0 3 6
COGR1003 Z EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ 3 0 0 3 6
COGR1001 Z COĞRAFYA: GEÇMİŞ-KAVRAMLAR-COĞRAFYACILAR 3 0 0 3 6
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ:18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR1050 Z FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 3 0 0 3 6
COGR1154 Z KÜLTÜREL COĞRAFYA: İNSAN-KÜLTÜR-MEKAN 3 0 0 3 6
COGR1004 Z BÖLGESEL COĞRAFYAYA GİRİŞ 3 0 0 3 6
COGR1155 Z EKONOMİK FAALİYETLER 3 0 0 3 6
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
ODYD0002 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR2126 Z JEOMORFOLOJİ 3 0 0 3 5
COGR2162 Z KLİMATOLOJİ (ATMOSFER VE SICAKLIK) 3 0 0 3 5
COGR2012 Z HARİTA BİLGİSİ 3 0 0 3 5
COGR2055 Z TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ I 3 0 0 3 5
COGR2132 Z COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 0 3 5
COGR2161 Z DÜNYA BÖLGELERİ: AVRUPA GENEL 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR2168 Z HİDROGRAFYA 3 0 0 3 5
COGR2165 Z KLİMATOLOJİ (BASINÇ,RÜZGAR,NEM) 3 0 0 3 5
COGR2017 Z TARIM COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR2135 Z TOPRAK COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR2164 Z ULAŞIM COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3067 Z KIRSAL COĞRAFYA 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR3026 Z DÜNYA BÖLGELERİ: KUZEY AMERİKA 3 0 0 3 5
COGR3023 Z TURİZM COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3060 Z TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ 3 0 0 3 5
COGR3061 Z ŞEHİR COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3027 Z UZAKTAN ALGILAMA 3 0 0 3 5
COGR3073 Z EKOSİSTEM COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
COGR3082 Z BİTKİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3136 Z SANAYİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3070 Z DÜNYA BÖLGELERİ: AFRİKA 3 0 0 3 5
COGR3141 Z TARİHİ COĞRAFYA 3 0 0 3 5
COGR3142 Z TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR3145 Z TOPOGRAFYALAR 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS DERS İZLENCELERİ
COGR4047 Z SİYASİ COĞRAFYA 3 0 0 3 5
COGR4072 Z DÜNYA BÖLGELERİ: ORTADOĞU 3 0 0 3 5
COGR4145 Z KUATERNER COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
Z ENERJİ VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 0 3 5
Z KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ATMOSFERİK AFETLER 3 0 0 3 5
COGR4146 Z ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
DİPLOMA PROGRAMI ADI: COĞRAFYA
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS DERS İZLENCELERİ
COGR4079 Z DÜNYA BÖLGELERİ: ORTA ASYA, RUSYA VE KAFKASLAR 3 0 0 3 5
COGR4122 Z TÜRKİYENİN EKOLOJİK BÖLGELERİ 3 0 0 3 5
COGR4156 Z TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR4143 Z TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 5
COGR4151 Z ANTROPOJENİK JEOMORFOLOJİ 3 0 0 3 5
COGR4118 Z AFETLER COĞRAFYASI 3 0 0 3 5

PROGRAM MÜFREDAT KURALLARI:
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. KREDİ MİKTARI: 144
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. AKTS MİKTARI: 240

18 30