DERSLER

1. Yıl

1 . Dönem (Güz Dönemi) 

Yer Sistemleri

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Beşeri Coğrafyaya Giriş

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Coğrafyaya Geçmiş Kavramlar - Coğrafyacılar

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Türk Dili I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Yabancı Dil I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Küresel İklim Değişiklikleri

 1. Dönem (Güz Dönemi)

2 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Fiziki Coğrafyaya Giriş

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Kültürel Coğrafya: İnsan-Kültür-Mekan

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Bölgesel Coğrafyaya Giriş

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Ekonomik Faaliyetler

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Türk Dili II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Yabancı Dil II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)
2. Yıl

3 . Dönem (Güz Dönemi) 

Hidrografya

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Jeomorfoloji

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Klimatoloji

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Harita Bilgisi

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri : Avrupa Genel

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Türkiye Kıyı Bölgeleri I

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Enerji Coğrafyası

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Avustralya - Yeni Zelanda - Pasifik Adaları

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

  3. Dönem (Güz Dönemi)

İletişim ve Kültürel Çalışmalar

  3. Dönem (Güz Dönemi)

4 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Hidrografya: Okyanuslar - Denizler

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Topografyalar I : Akarsu Topografyası

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Klimatoloji Basınç Rüzgar ve Nem

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Tarım Coğrafyası

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Güney Amerika

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Ulaşım Coğrafyası

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Türkiye Kıyı Bölgeleri II

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Avrupa Bölgesel

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Toprak Coğrafyası

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Bilgi Teknolojileri ve Dijital Coğrafya Uygulamaları

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Coğrafyada İstatistik

  4. Dönem (Bahar Dönemi)
3. Yıl

5 . Dönem (Güz Dönemi) 

Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Topografyalar II

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Turizm Coğrafyası

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Türkiye İç Bölgeleri

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Doğu Asya

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Uzaktan Algılama

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Şehir Coğrafyası

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Doğal Bölgeler

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Ekosistem Coğrafyası

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Türkiye Şehirleri

  5. Dönem(Güz Dönemi)

6 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Dünya Bölgeleri: Güney ve Güneydoğu Asya

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Bitki Coğrafyası

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Topografyalar III

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Sanayi Coğrafyası

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Afrika

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Maden Coğrafyası

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Kırsal Coğrafya

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Tarihi Coğrafya

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Beşeri Bölgeler

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Tarım Coğrafyası

  6. Dönem(Bahar Dönemi)
4. Yıl

7 . Dönem (Güz Dönemi) 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulamaları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Türkiye Beşeri Coğrafyası: Ekonomik Faaliyetler

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Küresel İklim Değişiklikleri

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Çevre Sorunları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Coğrafyada Araştırma Yöntemleri

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri : Ortadoğu

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Kuaterner Coğrafyası

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Siyasi Coğrafya

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Küreselleşme Ve Kalkınma

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Alteratif Enerji Kaynakları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Bölge Planlaması

  7. Dönem(Güz Dönemi)

8 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Dünya Bölgeleri: Orta Asya, Rusya ve Kafkaslar

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiyenin Ekolojik Bölgeleri

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Çevre Sorunları

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Afetler Coğrafyası

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Fiziki Coğrafyası: Hidrografya, Klimatoloji, Biyocoğrafya ve Toprak

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Turizm Coğrafyası

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye ve AB

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Jeopolitiği

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Beşeri Coğrafyası: Nüfus ve Yerleşme

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Türkiye Ulaşım Coğrafyası

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Antropojenik Jeomorfoloji

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Girişimcilik

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Coğrafya Biliminde Proje Yönetimi

  8. Dönem(Bahar Dönemi)