Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "Coğrafya Lisans Mezunu" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için;

  • Pedagojik Formasyon almak kaydı ile MEB’de Coğrafya Öğretmeni olarak, Üniversitelerde akademisyen olarak,
  • Belediye, Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

  • Mezunlarımız, ithalat, ihracat, bölge planlama,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
  • Kent Bilgi Sistemleri çalışmalarında
  • Belediyelerin şehir ve bölge planlama konularında,
  • Arazi kullanımı planlaması konusunda,
  • Afet yönetimi ve planlama faaliyetlerinde görev yapabilir.

Ayrıca gerekli sınavları tamamladıkları taktirde, CBS uzmanı, CBS veri tabanı yöneticisi olabilirler, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, Haritalama, Hava fotoğrafı ve uydu görüntüsü yorumlama, Turizm - Rekreasyon kaynakları planlama, Şehir ve Bölge planlama, Ulaşım planlama, gibi konularda çalışmalara katılabilecek alt yapısı ve imkanlara sahip olabileceklerdir.


      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.