Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Coğrafya Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır.  Sürekli gelişen ve inovasyona açıkproaktifçağın varoluşsalkültürelahlaki sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak bu sorunlar karşısında Coğrafi bir bakış açısı ile çözümler üretebilmek adına zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, Coğrafya eğitimi almak isteyen bireylere üniversite kapısını açmak ve bu eğitimi en üst düzeyde teknoloji kullanarak yerine getirmektir. Lisans düzeyinde bir diploma kazandırmanın da ötesinde ikinci üniversite okumak isteyenlere, kültürel ve entelektüel seviyelerini ve bilinçlerini ilerletmek isteyenlere, dünyayı her yönüyle tanıyan ve bilen sürdürülebilir çevre algısına sahip dünya vatandaşı olmak isteyenlere bu hedeflerine ulaşmak için coğrafya eğitimi imkânı sağlamaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Coğrafya programıyla öğrencilere;

 • Sahip oldukları temel coğrafi kaynakları kullanarak çalışmalar yapma,
 • Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ve Coğrafi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanma,
 • Uygulamalı coğrafya kabiliyetine sahip; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijilerini kullanabilen, afet yönetimi, sular, yerşekilleri, ekoloji, şehirleşme, gelişme, kalkınma, turizm gibi coğrafi konularda öncü olabilme, becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 


 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Coğrafya lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
 • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru Sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Coğrafya Lisans Programı; yer sistemleri, beşeri coğrafya, harita bilgisi, jeomorfoloji, klimatoloji ve coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl / yarı yılda en az bir ara sınav, bir yarı yıl / yıl sonu, bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.


Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


  


MEZUNİYET

Coğrafya Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Coğrafya Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

Coğrafya lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

Coğrafya Lisans Programı mezunları;

 • Pedagojik Formasyon almak kaydı ile MEB'de Coğrafya Öğretmeni olarak, Üniversitelerde akademisyen olarak,
 • Belediye, Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilebilirler.
 • Mezunlarımız, ithalat, ihracat, bölge planlama,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
 • Kent Bilgi Sistemleri çalışmalarında
 • Belediyelerin şehir ve bölge planlama konularında,
 • Arazi kullanımı planlaması konusunda,
 • Afet yönetimi ve planlama faaliyetlerinde görev yapabilir.

Ayrıca gerekli sınavları tamamladıkları taktirde, CBS uzmanı, CBS veri tabanı yöneticisi olabilirler, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, Haritalama, Hava fotoğrafı ve uydu görüntüsü yorumlama, Turizm - Rekreasyon kaynakları planlama, Şehir ve Bölge planlama, Ulaşım planlama, gibi konularda çalışmalara katılabilecek alt yapısı ve imkanlara sahip olabileceklerdir.